O mikroregionu
ÚvodHistorieHospodářstvíKlimaKrajinaPůdaVodstvo Blanský les
Chráněná krajinná oblast Blanský les

Jiříkův vrch nad Holubovem od Křemže, vpravo Kleť
Klepnutím zvětšíte...
Zámek v Českém Krumlově se siluetou Kleti
Klepnutím zvětšíte...
Železniční viadukt ve Starých Dobrkovicích
Klepnutím zvětšíte...
Návesní kaple v Dobčicích
Klepnutím zvětšíte...
Pozůstatky presbytáře klášterního kostela na Kuklově
Klepnutím zvětšíte...
Panorama vzdálených Alp z Kletě, v popředí Kájov
Klepnutím zvětšíte...
Expozice CHKO v Josefské věži na Kleti
Klepnutím zvětšíte...
Památná lípa s kapličkou u Třísova
Klepnutím zvětšíte...
Roubenka v „Kožichu“ z roku 1768 v Rychtářově
Mikroregion Blanský les - podhůří, který leží v Českobudějovické pánvi, se na jihozápadě opírá o mohutný, rozložitý horský masiv s rozhlednou a vysílacím stožárem na vrcholu hory Kleť. Celý masiv je už od 18.století znám jako Blanský les (Blansko sylva) a tento název pak přijala roku 1990 vzniklá Chráněná krajinná oblast, která je přirozeně vymezena věncem kopců a hor s Křemžskou kotlinou uprostřed, s celkovou rozlohou 212 km2.

Chráněná krajinná oblast Blanský les patří geomorfologicky Šumavskému podhůří a téměř celá je součástí podcelku Prachatické hornatiny. Geologickým podkladem oblasti je převážně granulit (světlá, přeměněná hornina břidličnaté skladby, která obsahuje křemen, ortoklas a drobná zrnka granátu), jehož výchozy na vrcholcích hor vytváří mrazové sruby. Polovinu území Chráněné krajinné oblasti pokrývají lesní komplexy s charakteristickým zastoupením bučin. Ojedinělá je vegetace křemžských hadců, tvořená většinou reliktními bory. V okolí Českého Krumlova, v místech zásaditých hornin, je významná teplomilná a vápenomilná vegetace, v jižních Čechách rovněž jedinečná. 

Nejvyšší hora Kleť, se tyčí 550 m vysoko nad okolní krajinou a její vrchol (1084 m.n.m.) je zdůrazněn kamennou rozhlednou, nejstarší v Čechách z r. 1825 a opodál stojícím, 170m vysokým stožárem radiokomunikací. Osou Křemžské kotliny je stejnojmenný potok, který se vlévá do Vltavy, tekoucí v hlubokém skalnatém kaňonu. Na tomto strategickém místě, nad soutokem, vzniklo osídlení již na přelomu starší a střední doby bronzové (asi 1500 let před n.l.). Před začátkem našeho letopočtu pak bylo vybudováno na terase nad řekou u Třísova rozlehlé keltské oppidum a konečně v 15. století byl založen v místech pravěkého osídlení gotický rožmberský hrad Dívčí Kámen. Výše proti proudu byl již ve 13.století založen cisterciácký klášter Zlatá Koruna. Druhý gotický hrad vznikl na opačném konci kotliny, na Kuklově a když ten byl zanedlouho téměř srovnán se zemí, byl posléze opodál založen klášter poustevníků Paulánů, z kterého se dnes zachovalo jen zdivo kněžiště s hrotitými okny.

Ochranu přírody a krajiny vykonává Správa Chráněné krajinné oblasti Blanský les ve Vyšném u Českého Krumlova, která pečuje o ochranu vzácných druhů rostlin i živočichů, ochranu krajiny a jejího rázu, o revitalizaci devastovaných území a o popularizaci přírody a vlastivědných pozoruhodností. V CHKO je zřízeno 10 přírodních rezervací, z toho jedna národní a 7 přírodních památek. Správa vybudovala ve spolupráci s obecními úřady tři naučné stezky: Vyšenskými kopci, druhou z Třísova přes Dívčí Kámen do Holubova a letos bude otevřena naučná stezka Brložskem. V Josefské věži na Kleti bude vedle stálé přírodovědné exposice otevřena dlouhodobá výstava Staré mapy Blanského lesa.

Blanský les poskytuje optimální podmínky pro sport a rekreaci v každém ročním období. Z Kleti je za dobré viditelnosti, nejlépe brzy ráno nebo v podvečer, možné pozorovat nejen přilehlou krajinu, ale i panorama vzdálených Alp. K rozhledně byla po stu letech přistavěna Tereziina chata s restaurací a počátkem 60tých let nejvýše položená hvězdárna v Čechách (1070 m.n.m.), mezinárodně známá výzkumem planetek a komet. Vrchol je přístupný sedačkovou lanovkou z parkoviště v Krásetíně.

Společnou hranici CHKO s mikroregionem Blanský les - podhůří tvoří vsi: Dobčice, Lipanovice, Holašovice, Jankov, Čakovec, Kvítkovice, Habří, Slavče a Vrábče. Katastry obcí bezprostředně navazují na mikroregion Podkletí se sídlem v Křemži.

(Prameny: Správa Chráněné krajinné oblasti Blanský les ve Vyšném u Českého Krumlova)
 
 

Webdesign: NEBE s.r.o.    E    D     Copyright: © Blanský les - podhůří