Kaplička u Hradců

Na odbočce do Hradců
z cesty mezi Lipím a Závratami

Klepnutím zvětšíte...

Celkový pohled

  Klepnutím zvětšíte...

Z výzdoby kapličky

  Klepnutím zvětšíte...

Z povzdálí