Osada Čakovec
Klepnutím zvětšíte...

Zdobené štíty selské usedlosti

Klepnutím zvětšíte...

Zvonička

Klepnutím zvětšíte...

Stavení s dobovými nástroji

Klepnutím zvětšíte...

Brána barokního dvora s mohutnou lípou

Klepnutím zvětšíte...

Na procházce po vsi


Osada na cestě mezi Čakovem a Kvítkovicemi. Dochovaly se barokní dvůr ze 17. - 18. stol. se zbytky gotické tvrze a statek ve slohu tzv. selského baroka z 19. stol. V lese 1500 m jižně od obce je skupina mohyl z doby halštatské a laténské (6.- 4. stol př. n. l.).