Osada Dehtáře
Klepnutím zvětšíte...

Návesní kaple

Klepnutím zvětšíte...

Působivá boží muka

Klepnutím zvětšíte...

Zdobené průčelí domu na návsi

Klepnutím zvětšíte...

Zvonička na kapli


Archeologické naleziště, vytvářející v náznaku sídlení komoru se sousedními Žabovřesky. Nejstarší osídlení z eneolitu (5000 - 3000 př.n.l.), kdy polohy osídlila první zemědělská kultura s lineární keramikou. Další nálezy jsou z doby bronzové a pozdní doby halštatské (rybník Dehtář). Písemně obec doložena 1334. Architektonicky zajímavě řešené objekty na návsi s kaplí sv. Floriana z poloviny 19. století Na východním konci obce stojí vysoký sloup božích muk.

Rybník Dehtář vybudovali Rožmberkové v době největšího rozkvětu hlubocké rybářství na přelomu 15. a 16. století. Byl napuštěn v roce 1479 a má rozlohu 260 ha.