Obec Kamenný Újezd
Základní údaje Turistické zajímavosti Zařízení v obci Poštovní úřad Čerpací stanice Zdravotnická zařízení Instituce, společenské a sportovní organizace Restaurace, stravování Ubytování Obchod, služby, podniky Elektronický kontakt Obecní znak Zobrazit mapu
Klepnutím zvětšíte...
Kostel Všech Svatých v Kamenném Újezdu
Klepnutím zvětšíte...
Náves s obecním úřadem
Klepnutím zvětšíte...
Rybníček na návsi
Klepnutím zvětšíte...
Hostinec na návsi
Klepnutím zvětšíte...
Kamenná boží muka na rozcestí
Klepnutím zvětšíte...
Kaplička
Klepnutím zvětšíte...
Kammenný sloup v parčíku
Klepnutím zvětšíte...
Socha světce v Plavnici
Klepnutím zvětšíte...
Tradice výroby proslulé zmrzliny v Kamenném Újezdě stále žije
Klepnutím zvětšíte...
Rekreační rybník Štilec
Klepnutím zvětšíte...
Restaurace a penzion Český mlýn v Kosově
Klepnutím zvětšíte...
Památný dub v Opalicích
Klepnutím zvětšíte...
Zemědělská usedlost čp. 1 v Radosticích
Klepnutím zvětšíte...
Špýchar a stodola z roku 1780 v Rančicích
     Základní údaje 
OÚ Kamenný Újezd, PSČ 373 81
Starosta: František Ondřich
Tel. 387 998 204
Počet obyvatel: 2268 (1.1.2011)
Průměrný věk obyvatel: 39,3
Nadmořská výška: 493 m n.m.
Části obce: Kamenný Újezd, Březí, Bukovec, Kosov, Krasejovka, Milíkovice, Opalice, Radostice, Rančice

Elektronické kontakty
E-mail: ou@kamenny-ujezd.cz
Vlastní stránky www.kamenny-ujezd.cz

Více o obci na těchto stránkách
Mapa okolí  Krásná zastavení  Turistické trasy  Živá řemesla  Koněspřežka  Kostel  Obecní znak

Turistické zajímavosti
Malebný kout mezi pravým břehem řeky Vltavy s četnými meandry a peřejemi a Poříčským polesím. Křižovatka důležitých komunikací s památkami koněspřežní železnice z Českých Budějovic do Lince.

Kamenný Újezd: Městečko s odděleným náměstím bylo založeno ve 2. polovině 13. století. Farní kostel Všech Svatých, připomínaný již 1290, byl na konci 15. století přestavěn v pozdně gotickém slohu (kamenný sanktuář). Věž postavena 1690, nová loď a barokní úpravy datovány 1727. Fara s hospodářskými budovami má renesanční jádro, stavebně upravená byla v 18. stol. V 19. století se v místě těžilo hnědé uhlí a tuha, u rekreačního rybníka Štilec se dochovaly dva kamenné propustky a strážní domek bývalé koněspřežní železnice. Významné pravěké a raně středověké osídlení okolí obce dokládá několik velkých mohylníků. V blízkosti samoty U Kotka je zbytek většího pravěkého mohylového pohřebiště. V trati Hamerský les, 3500 m jihovýchodně od středu obce, se dochovalo 8 nízkých, raně středověkých mohyl. Z největšího mohylníku v poloze Obecní les, který zasahuje až na katastr obce Plav, se dochovalo 35 mohyl z doby bronzové až halštatské. V lokalitě Kotkův Hrádek jsou na vysoké skále nad Vltavou dochované zbytky středověkého hradu Maškovec, založeného před 1380, který byl 1493 opuštěn. Hrad obdélného půdorysu byl těžce poškozen rozebíráním na stavební kámen v 19. století. 

Bukovec: Strážní domek koněspřežní železnice čp. 16.

Kosov: Asi 120 m východně od osady stavbou triangulačního bodu zničena pravěká mohyla. Dochovaná část dalšího mohylníku v lese asi 1000 m od středu Milíkovic (2 mohyly). Mlýn U Sovů částečně zachován v čp. 12.

Krasejovka: Výklenková boží muka, návesní kaplička se zvoničkou je datována 1920.

Opalice: Na poli někdejšího Bürgerova (Kolouchova) statku, 500 m jihovýchodně od středu osady, rozvlečeno 12 mohyl z doby bronzové, halštatské a laténské. Ves dvorcového charakteru se selskými usedlostmi ze 16. století. Dům čp. 11 je zdoben sgrafity, pozdně gotický patrová špýchar se nachází v čp. 10. Památný dub.

Radostice: Pozdně gotický dvorec z jehož jádra se dochoval kamenný obytný dům a dva špýchary v zemědělské usedlosti č.p. 1. Hodnotná sgrafitová výzdoba je dochovaná na štítové partii obytného domu. Lidové zemědělské usedlosti.

Rančice: Selské lidové usedlosti, památkově chráněn je špýchar a stodola ze 1780 v čp. 3.


Zařízení v obci 

Název/Jméno

Adresa

Telefon

Autokempink Štilec

Blíže na stránkách obce Kam. Újezd

387 998 247, mimo sezónu 387 998 204

Dům pečovatelské služby 5. května 501 387 998 481
Fotbalové hřiště TJ Sokol    
Lesní správa a pila Náměstí 220 387 988 630
Mandlování a sběrna prádla Nádražní 39  

Mateřská škola

Budovatelská 301

387 998 220

Sokolovna - Tělocvičná jednota Sokol

Náměstí 138

387 250 463

Tenisové kurty TJ Sokol

Boršov n/Vlt. 180

387 250 345

Základní škola Plavnická 300 387 998 319

Železniční stanice

 

387 998 225


Poštovní úřad

Adresa

Poštmistr

Telefon

Otevírací doba

Služby

Náměstí 42
PSČ 373 81

Marta
Lavičková

387 998 467

Po, Út, Čt, Pá 
8.00-11.00
13.00-17.00
St
8.00-11.00
13.00-18.00

dodací


Čerpací stanice
Název Vedoucí Telefon Provozní doba Služby
Čerpací stanice PLETKA Jana
Božovská
387 998 842 Po-So
05.00-23.00
Ne
07.00-21.00
běžné pohonné hmoty, LPG, shop, výměna PB lahví


Zdravotnická zařízení
Lékař, zdrav.zařízení Adresa Telefon
Lékárna Budějovická 50 387 998 075
MUDr. Ivana Dvořáková - zubní lékař Náměstí 220 387 998 254
MUDr. Marie Břízová - pediatr Náměstí 220  
MUDr. Pavel Hadáček - praktický lékař a chirurg Náměstí 220 387 998 355


Instituce, společenské a kulturní organizace

Kameňák - sdružení občanů v K. Újezdě
5. května 424 373 81 Kamenný Újezd
Společenské organizace

Myslivecká společnost BORY
Kamenný Újezd 373 81 Kamenný Újezd
Zemědělství a myslivecká činnost

Obec baráčníků Kamenný Újezd
Kamenný Újezd 373 81 Kamenný Újezd
Společenské organizace

Okresní svaz metané
Plavnická 142 373 81 Kamenný Újezd
Rekreační, kulturní a sportovní činnost

Rousek a spol., spol. s r.o. - Ohio Ranch
Kamenný Újezd 293 373 81 Kamenný Újezd
Půjčovna koní k jízdě

Řeckokatolická farnost v Českých Budějovicích
Kamenný Újezd 21 373 81 Kamenný Újezd
Společenské organizace

Římskokatolická farnost Kamenný Újezd
Kamenný Újezd 21  373 81 Kamenný Újezd
Společenské organizace

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Krasejovka
Krasejovka 373 81 Kamenný Újezd
Veřejná správa, obrana

Stáj Ranopa

Opalice 373 81 Kamenný Újezd
Rekreační, kulturní a sportovní činnost

Tělocvičná jednota Sokol
Náměstí 138  373 81 Kamenný Újezd
Rekreační, kulturní a sportovní činnost

Tělovýchovná jednota Sokol Kamenný Újezd
Budějovická 131 373 81 Kamenný Újezd
Rekreační, kulturní a sportovní činnost

 

Restaurace, stravování

Anna a Hana Paťchová
Milíkovice 3, 370 07 Kamenný Újezd
Hostinská činnost, ubytování v soukromí

Antonín Markvart

Náměstí 64, 373 81 Kamenný Újezd
Hostinská činnost

Emilie Voračková - Hospoda Na dolech
Doly 156, 373 81 Kamenný Újezd
Hostinská činnost

František Radda
Šumavská 313, 373 81 Kamenný Újezd
Hostinská činnost

Hedvika Havlíčková - Restaurace Český Mlýn
Kosov 12, 370 07 Kamenný Újezd, tel. 387998076
Hostinská činnost

Iva Išková
Náměstí 485, 373 81 Kamenný Újezd
Hostinská činnost

Jana Dobošová - VIKTORA
Českobudějovická 124, 373 81 Kamenný Újezd
Hostinská činnost

Josef Iška - Restaurace, potraviny
Náměstí 415, 373 81 Kamenný Újezd
Hostinská činnost a ubytování, koupě a prodej

Květoslava Beranová
Budějovická 504, 373 81 Kamenný Újezd
Koupě a prodej, hostinská činnost

Pavel Podruh - Restaurace Český Mlýn
Kosov 12, 370 07 Kamenný Újezd
Hostinská činnost

Petr Tvrzický - Vinárna Pedross
Náměstí 67, 373 81 Kamenný Újezd
Hostinská činnost

Restaurace a Pension Štilec
Kamenný Újezd 520, 373 81 Kamenný Újezd
Koupě a prodej, poskytování ubytování, hostinská činnost

Restauran Golf Štilec
Kamenný Újezd 128, 373 81 Kamenný Újezd, tel. 387998190
Hostinská činnost

Václav Macháček - Hostinec
Budějovická 94, 373 81 Kamenný Újezd, tel. 38799 82 22
Hostinská činnost

Václav Zeman - Penzion U Zemana
Krasejovka 17, 370 07 Kamenný Újezd, tel. 387998331
Hostinská činnost, ubytovací služby (2,2,4 a 5 lůžek)

 

Ubytování

Autokempink #B# Štilec
ryb. Štilec, 373 81 Kamenný Újezd, tel. 38799 80 75
Ubytovací služby, koupě a prodej

Dana Cepáková - Ubytovací služby
Na Vyhlídce 446, 373 81 Kamenný Újezd
Ubytování v soukromí

Dana Straková
parcela 197, Kosov, 370 07 Kamenný Újezd
Ubytování v soukromí

Ing. Jaroslava Bednářová
Kamenný Újezd 291, 373 81 Kamenný Újezd
Ubytovací služby

Miroslav Beran
Dělnická 110, 373 81 Kamenný Újezd
Ubytování v soukromí

Miroslav Beran
Zahradní 407, 373 81 Kamenný Újezd
Ubytování v soukromí

Restaurace a Pension Štilec
Kamenný Újezd 520, 373 81 Kamenný Újezd
Koupě a prodej, poskytování ubytování, hostinská činnost

Václav Zeman - Penzion U Zemana

Krasejovka 17, 370 07 Kamenný Újezd, tel. 387998331
Hostinská činnost, ubytovací služby (2,2,4 a 5 lůžek)

 

Obchod, služby, podniky

Alena Jedličková
Náměstí 79, 373 81 Kamenný Újezd
Pedikúra, manikúra, masérské, rekondiční a regenerační služby

AMBR, spol. s r.o.
Náměstí 207, 373 81 Kamenný Újezd
Vedení účetnictví, zprostředkovatelská činnost, koupě a prodej

Antonie Hrbková
Náměstí 68, 373 81 Kamenný Újezd
Koupě a prodej

AQUAZONA, spol. s r.o.
Rybníky Štilec a Široký, 373 81 Kamenný Újezd
Zprostředkovatelská činnost

Autodoprava Hanzalík, spol. s r.o.
Plavnická 157, 373 81 Kamenný Újezd
Silniční motorová doprava nákladní

Autoopravna Zdeněk Mikeš
Budějovická 22, 373 81 Kamenný Újezd
Autoopravna

Blažena Žemlová
Náměstí 221, 373 81 Kamenný Újezd
Sklenářství

Bohuslava Bürgerová
Rekreační rybník Štilec, 373 81 Kamenný Újezd
Pronájem průmyslového zboží

Bratři Zátkové, a.s.
Březí 131, 373 82 Boršov n/Vlt.
Mlynářství, výroba potravin, zprostředkovatelská činnost, koupě a prodej, kovoobráběčství, výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení

COCA COLA BEVERAGES ČESKÁ REPUBLIKA, spol. s.r.o.
Plavnická 373, 373 81 Kamenný Újezd
Koupě a prodej

Collete Müllerová - agentura AM
Náměstí 47, 373 81 Kamenný Újezd
Ostatní služby, překladatelství

Dana Šabatková
Polní 228, 373 81 Kamenný Újezd
Zámečnictví

Danuška Míková
Osvobození 171, 373 81 Kamenný Újezd
Textilní výroba

DELIKOMAT s.r.o. Těstárna Bratři Zátkové
Březí, 373 82 Kamenný Újezd
Hostinská činnost

Emil Nedorost - NBN
5. května 360, 373 81 Kamenný Újezd
Kovoobrábění

Eva Ryslová
Zahradní 382, 373 81 Kamenný Újezd
Koupě a prodej

FINE CONTACT spol. s r.o.
Plavnická 120, 373 81 Kamenný Újezd
Pomocné stavební práce, úklidové práce, inženýrská činnost ve výstavbě, kompletace telefonních kabin, koupě a prodej, reklamní činnost, sklenářské práce, malířské a natěračské práce, zprostředkovatelská činnost

František Radda
Šumavská 313, 373 81 Kamenný Újezd
Výroba, instalace a opravy elektonických zařízení

GASTRO Tobiáš & Hanzlík, spol. s r.o.
Zemědělská 500, 373 81 Kamenný Újezd
Výroba potravinářských zařízení, výroba drobných pomůcek a zařízení pro zdravotnictví, koupě a prodej

Hana Krátká
Náměstí 50, 373 81 Kamenný Újezd
Koupě a prodej

Helena Fürstová
Březí 135, 373 82 Kamenný Újezd
Maloobchod tabákovými výrobky,koupě a prodej, maloobchod se smíšeným zbožím

Igor Müller
Náměstí 47, 373 81 Kamenný Újezd
Propagační grafické práce, rámování uměleckých děl

Ingeborg Hainesová
Kamenný Újezd 265, 373 81 Kamenný Újezd
Překladatelská a tlumočnická činnost

Ing. Jiří Vaník
Plavnická 421, 373 81 Kamenný Újezd
Konstrukční činnost ve strojírenství, zprostředkovatelská činnost

Jan Viktora - VIKTORIA
Budějovická 124, 373 81 Kamenný Újezd
Koupě a prodej

Jan Mráz - Kovářství Kosov
Kosov 13, 370 07 Kamenný Újezd
Kovářství

Jana Mahrová
Budějovická 91, 373 81 Kamenný Újezd
Koupě a prodej

Jarmila Duchoňová
Plavnická 146, 373 81 Kamenný Újezd
Textilní výroba

Jaroslav Iška
Nám. gen. Svobody 44, 373 81 Kamenný Újezd
Zámečnictví

Jaroslav Mach - BIOM
Plavnická 39, 373 81 Kamenný Újezd
Chemické a biologické výroby

Jaroslava Mertlová
Šumavská 428, 373 81 Kamenný Újezd
Nemovitosti

JEDNOTA, s.d. České Budějovice
Kamenný Újezd 49, 373 81 Kamenný Újezd
prodej chemických látek a chemických přípravků

Jiří Jokl - Budějovické dopravní stavby
Krasejovka 20, 373 81 Kamenný Újezd
Stavebnictví

Jiřina Pouzarová - Soukromé kadeřnictví
Nádražní 263, 373 81 Kamenný Újezd
Kadeřnictví, holičství

Jitka Suchá
Dělnická 436, 373 81 Kamenný Újezd
Textilní výroba

Karel Petrášek - SORTO
Náměstí 250, 373 81 Kamenný Újezd
Silniční motorová doprava nákladní, polygrafická výroba, hostinská činnost

KONSIVIA spol. s r.o.
Zemědělská 495, 373 81 Kamenný Újezd
Řeznictví a uzenářství, hostinská činnost, zprostředkovatelská činnost, koupě a prodej

Luboš Vaník - Truhlářství
Náměstí 40, 373 81 Kamenný Újezd
Truhlářství, silniční motorová doprava nákladní

Luboš Pícha
Krasejovka 11, 373 81 Kamenný Újezd
Velkoobchod se spojovacím materiálem

Luděk Filistein
Budějovická 167, 373 81 Kamenný Újezd
Sklenářské práce

Magdalena Pelzerová - Kuchyň studio
Nádražní 475, 373 81 Kamenný Újezd
Koupě a prodej

Miroslav Berka
Šumavská 294, 373 81 Kamenný Újezd
Opravy karoserií

Miroslav Kubo
Průmyslová 522, 37381 České Budějovice
Opravy silničních vozidel, opravy karoserií

Miroslav Návara
Kamenný Újezd 124, 373 81 Kamenný Újezd
Pekařství,cukrářství

Mlýny a těstárny Březí,s.p.
Březí, 373 82 Boršov n/Vlt.
Těstárenská výroba, ubytování

Pavel Šandera - Calibra spol. s.r.o.

Krasejovka 547/2, 373 81 Kamenný Újezd
Výroba dřevěných palet, koupě a prodej

PARSEK, v.o.s.
Plavnická 38, 373 81 Kamenný Újezd
Inženýrská činnost ve stavebnictví, koupě a prodej,truhlářství, provádění staveb,jejich změn a odstraňování,projektová činnost ve výstavbě

Pavel Hrstka
Kamenný Újezd 68, 373 81 Kamenný Újezd
Koupě a prodej

Pavel Hřebík
5. května 424, 373 81 Kamenný Újezd
Taxislužba, koupě a prodej

Pavel Janda - kovovýroba
Nádražní 215, 373 81 Kamenný Újezd
Kovoobráběčství

Pavel Ondřich
Dělnická 427, 373 81 Kamenný Újezd
Zámečnictví, koupě a prodej

Pavla Kotzinová - potraviny
Plavnická 144, 373 81 Kamenný Újezd
Koupě a prodej

Petr Atexinger
Bukovec 2660/15, 370 07 Kamenný Újezd
Podnikání v oblasti nakládání s odpady

PILA Opalice spol. s r.o.

Opalice 5, 370 07 Kamenný Újezd
Provoz pily, koupě a prodej

PRINTTEX PETRÁŠEK A SYNOVÉ s.r.o.
Náměstí 250, 373 81 Kamenný Újezd
Polygrafická výroba

Richard Klabouch
Budějovická 180, 373 81 Kamenný Újezd
Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Rousek a spol.,spol.s r.o.
Kamenný Újezd 293, 373 81 Kamenný Újezd

Soňa Išková
Náměstí 50, 373 81 Kamenný Újezd
Koupě a prodej

SPEDICE KLIVANDA spol. s r.o.
Plavská 104, 373 81 Kamenný Újezd
Opravy karosérií

Spolek pro rozvoj zemědělského podnikání - Blánský les
Opalice 13, 370 07 Kamenný Újezd

Šlejhar spol. s r.o.

Bukovec 25, 370 07 Kamenný Újezd
Koupě a prodej

Václav Fousek - Zednictví
Zahradní 330, 373 81 Kamenný Újezd
Stavebnictví

Václav Švarc - EMEP
Bukovec 6, 370 07 Kamenný Újezd
Projektová činnost ve výstavbě

Valent Vít
Náměstí 79, 373 81 Kamenný Újezd
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, telekomunikačních zařízení

Vilém Strumínský
Nová 479, 373 81 Kamenný Újezd
Masérské služby, koupě a prodej

Vladimír Bohdal
Bukovec 22, 373 81 Kamenný Újezd
Zámečnictví, silniční motorová doprava osobní, taxislužba

Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s.
ČOV, 373 81 Kamenný Újezd
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Vojtěch Kubo - autolakýrník
Průmyslová 521, 373 81 Kamenný Újezd
Opravy karoserií

Zdeněk Tichov - AUTOTRANSPORT
Plavnická 133, 373 81 Kamenný Újezd
Koupě a prodej

Zdeňka Tichovová
parcela 2339/1, 373 81 Kamenný Újezd
Koupě a prodej

 
 

Webdesign: NEBE s.r.o.        Copyright: © Blanský les - podhůří