Osada Kosov
Klepnutím zvětšíte...

Restaurace a penzion Český mlýn v Kosově

Klepnutím zvětšíte...

Na návsi


Asi 120 m východně od osady stavbou triangulačního bodu zničena pravěká mohyla. Dochovaná část dalšího mohylníku v lese asi 1000 m od středu Milíkovic (2 mohyly). Mlýn U Sovů částečně zachován v čp. 12.
Mezi Kosovem a Kamenným Újezdem se nalézá středověká soustava rybníků - Široký, Jizba, Štilec a Punčocha, které jsou písemně doloženy již v 15.století.