Osada Opalice
Klepnutím zvětšíte...

Zbytek památného dubu

Klepnutím zvětšíte...

Zrekonstruovaný statek

Klepnutím zvětšíte...

Zde chovají koně

Klepnutím zvětšíte...

Památný dub z druhé strany


Ves dvorcového charakteru se selskými usedlostmi ze 16. století. V architektonických památkách vyniká zejména středověký špýchar v čp.11, původně se sgrafity a pozdně gotická sýpka (špýchar) u čp.10 s průčelním vjezdem, střílnovitými okénky a strmou sedlovou, prejzy krytou střechou, která je v současnosti vážně poškozena. Na návsi u čp. 2 a 9 stojí z dubového dvojáku zhotovená zvonička, z které byl v roce 1994 odcizen zvon ulitý roku 1829 A. Pernerem v Č. Budějovicích. Na kraji obce se nachází zbytek památného dubu.

Na poli někdejšího Bürgerova (Kolouchova) statku, 500 m jihovýchodně od středu osady, rozvlečeno 12 mohyl z doby bronzové, halštatské a laténské.