Osada Radostice
Klepnutím zvětšíte...

Zemědělská usedlost čp. 1

Klepnutím zvětšíte...

Detail střechy


Malá osada na konci světa, či našeho mikroregionu.

Pozdně gotický dvorec z jehož jádra se dochoval kamenný obytný dům a dva špýchary v zemědělské usedlosti čp. 1 s množstvím středověkých stavebních detailů - klíčová střílna, sedlové portály s původními dveřmi ze 16.století a sgrafitová výzdoba fasády. Zdejší lidové zemědělské usedlosti jsou často středověkého původu.