Osada Tupesy
Klepnutím zvětšíte...

Návesní kaple

Klepnutím zvětšíte...

Starý špýchar

Klepnutím zvětšíte...

Zdobený štít kovárny

Klepnutím zvětšíte...

Detail na kovárně


Archeologické nálezy dokládají osídlení okolí bezprostředního okolí obce již před polovinou 13. století. Poprvé ves zmiňována 1273. Lidová zemědělská usedlost čp. 13 vystavěna 1896, kovárna na návsi 1848. Novogotická kaple pochází z roku 1927.