Obec Záboří
Základní údaje Turistické zajímavosti Zařízení v obci Instituce, společenské a sportovní organizace Restaurace, stravování Ubytování Obchod, služby, podniky Elektronický kontakt Zobrazit mapu
Klepnutím zvětšíte...
Náves v Záboří
Klepnutím zvětšíte...
Zábořská rarita - kaplička obloukovitě rozkročená přes potok protékající návsí
Klepnutím zvětšíte...
Hostinec a obecní úřad
Klepnutím zvětšíte...
Návesní kaple
Klepnutím zvětšíte...
Vesnická architektura
Klepnutím zvětšíte...
Vesnická architektura
Klepnutím zvětšíte...
Detail erbu na tvrzi
Klepnutím zvětšíte...
Malebná náves v Dobčicích
Klepnutím zvětšíte...
Zemědělské usedlosti v Lipanovicích
Základní údaje 
OÚ Záboří, PSČ 373 84
Starosta: Ing. Josef Honsa, tel. 387 982 141
Počet obyvatel: 341 (1.1.2011)
Průměrný věk obyvatel: 39,6
Nadmořská výška návsi: 430 m n.m.
Části obce: Záboří, Dobčice, Lipanovice

Elektronické kontakty
E-mail: obec.zabori@volny.cz
Vlastní stránky: www.obeczabori.cz

Více o obci na těchto stránkách
Mapa okolí  Jihočeské návsi 1, 2, 3  Živá řemesla

Turistické zajímavosti
Vesnické celky s mimořádně cennou lidovou architekturou, ležící na samém úpatí pohoří chráněné krajinné oblasti Blanský les. Severně sousedí s rekreačním rybníkem Dehtář, po silnici ze Záboří asi 4 km západně leží světová památka UNESCO - vesnice Holašovice. Velmi pěkná vyhlídka do okolí.

Záboří: V bezprostředním okolí obce menší pravěká mohylová pohřebiště (les Dřeviny u silnice do Lipanovic). Obec písemně doložena 1263. Od 1995 památková rezervace lidové architektury. Rozlehlou návsí s kovárnou a návesní kaplí, datovanou 1841, protéká potok lemovaný stromořadím, který do prostoru vstupuje pod obloukem zděných výklenkových božích muk z 1852. Nachází se zde hodnotný soubor zemědělských usedlostí se špýchary. Na okraji obce směrem k Čakovu je kaple datovaná 1843.

Dobčice: Středověká vesnice poprvé zmiňována 1292. Malebná svažitá náves se zemědělskými usedlostmi ve stylu tzv. selského baroka z 19. století a návesní kaplí. Roku 1990 prohlášena památkovou zónou lidové architektury.

Lipanovice: Vesnice doložena již 1292. Svah návsi lemují lidové zemědělské usedlosti, návesní kaple se zvoničkou datována 1902. K 1990 zde byla vyhlášena památková zóna lidové architektury. 


Zařízení v obci 

Název/Jméno

Adresa

Telefon

Kulturní sál (150 íst)

Záboří 15

 


Instituce, společenské a kulturní organizace

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Lipanovice
Lipanovice 373 84 Záboří
Veřejná správa, obrana

 

Restaurace, stravování

Bedřich Scharrerwöger - Zábořská hospoda
Záboří 15, 373 84 Záboří
Hostinská činnost (30 míst)

 

Ubytování
Jiřina Formánková
Záboří 1, 373 84 Záboří
Poskytování ubytování

Mgr. Jan Šulista - Penzion Na Statku
Záboří 41, 373 84 Záboří
Tel. 602 485 543
info@penzionnastatku.cz
www.penzionnastatku.cz
Poskytování ubytování

 

Obchod, služby, podniky

HÁHRUŠKA, spol. s r.o.
Záboří 4, 373 84 Záboří
Výroba textilních hraček

Ing.Lenka Orfová
Záboří 30, 373 84 Záboří
činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Jitka Žáková - Smíšené zboží
Lipanovice 13, 373 84 Dubné
Koupě a prodej

Ludmila Švarcová
Záboří 14, 373 84 Záboří
Výroba a prodej keramiky

Marie Haklová - Smíšené zboží
Záboří 54, 373 84 Záboří
Koupě a prodej, prodej drogistického zboží

Pavel Telín
Záboří 45, 373 84 Dubné
Dřevovýroba

Petr Šimek
Záboří 2, 373 84 Záboří
Lesnictví, těžba dřeva

 
 

Webdesign: NEBE s.r.o.        Copyright: © Blanský les - podhůří