Na základní pohlednici obce


O znaku obce Homole

Horní polovina štítu vyjadřuje minulost obce, dolní polovina vyjadřuje přítomnost obce. Polovina stříbrného lva v červeném poli je částí znaku majitelů obce, rodu Hogenů ze Švarcpachu, dubové listy a žaludy jsou odkazem na příslušnost obce v době držení tímto rodem k panství Černý Dub, zkřížené obilné klasy znázorňují zemědělskou výrobu, která je v současnosti převažující činností obce.
Popis znaku: Štít dělený, horní polovina polcená, v pravém červeném poli polovina rostoucího vpravo hledícího stříbrného lva se zlatou zbrojí, v levém stříbrném poli z jednoho středu vyrůstají střídavě tři dubové listy (2 nahoru, l dolu) a tři žaludy (1 nahoru, 2 dolu) černé barvy, v dolním stříbrném poli 4 zelené zkřížené obilné klasy na stonku.
Znak a prapor obce byl schválen Parlamentem ČR Rozhodnutím č.41 Poslanecké sněmovny 26. 11. 1999.