Na základní pohlednici obce


O znaku obce Jankov

Figura průčelí selského stavení s typickým barokním štítem vyjadřuje skutečnost, že místní část Holašovice je zapsána do seznamu kulturních památek světového dědictví UNESCO.
Figury červené růže a lilie se váží k dřívějším majitelům panství, k nimž místní části obce náležely: Jankov patřil jako součást obce Čakov ke krumlovskému panství (vévodství), v jehož erbu spatřujeme ve stříbrném štítě pět červených rožmberských růží. Holašovice jako osada obce Záboří naproti tomu náležely po staletí k dominiu kláštera ve Vyšším Brodě, v jehož znaku spatřujeme mimo jiné rožmberskou růži nebo cisterciáckou lilii jako mariánský atribut či symbol země původu cisterciáckého řádu.
Integraci dvou vsí pod jednu samosprávu je heraldicky vyjádřeno zdvojením figur v našem případě dvě růže.
Barvy stříbrná a červená jsou české zemské barvy, barvy erbu Rožmberků.
Návrh znaku zpracoval Mgr. Jan Tejkal. Znak obci slavnostně předán do užívání dne 13.5.2008.
Text ke znaku redakčně zkrácen