Na základní pohlednici obce


O znaku obce Planá

Štít španělského typu pojednaný v hlavě barvou zlatou nesoucí siluetu pluhu jako symbol plodnosti půdy v bezprostřední blízkosti toku řeky Vltavy, která vystupuje z paty znaku v podobě modro stříbrných pruhů.
Podoba symbolů vychází z historie obce, z prvních doložených majitelů, pánů z Rožmberka, z převládající činnosti obyvatel obce, kterou bylo zemědělství, a z položeni obce na břehu řeky Vltavy.
Znak obce je v dopise předsedy Poslanecké sněmovny PČR popisován následovně: "Ve zlato-modře děleném štítě nahoře černý pluh, dole stříbrné břevno, uprostřed červená růže se zlatým semeníkem a zelenými okvětními lístky". Prapor obce vychází ze znaku, je žlutý s černým pluhem.
Znak a prapor byl udělen rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 19. února 1998.
Obec Planá leží v úrodné Budějovické kotlině, necelé 3 kilometry jihozápadně od města České Budějovice, na břehu řeky Vltavy. Jedná se o typicky středověkou obec s obdélníkovou návsí zastavěnou původně pouze po jejích delších stranách. Domkářská zástavba na kratších stranách návsi je až z pozdějšího období. Kaple Nejsvětější Trojice byla na návsi postavena počátkem 20. století.
První písemný doklad o existenci vsi Planá je z listiny datované rokem 1259, ve které pan Vok z Rožmberka daroval klášteru Vyšší Brod třetinu desátku ze své vsi Plané. Ves byla až do roku 1611 součástí krumlovského panství a patřila pod rychtu v Kamenném Újezdě. V roce 1611 ji spolu s panstvím Černý Dub získal komorník Petra Voka z Rožmberka, pan Jan Hogen ze Švarcpachu. Za vlády tohoto rodu ves stagnovala, bylo v ní pouze 12 usedlosti, z toho 5 neosídlených. Tento rod ves držel až do roku 1679, kdy ji závětí získal František Kořenský z Terešova, aby ji již roku 1687 prodal městu České Budějovice. A součástí města, s výjimkou let 1849 - 1868, kdy byla samosprávnou obcí, byla Planá až do roku 1990.
V roce 1939 bylo severozápadně od obce vybudováno vojenské letiště a po roce 1945 byla postavena komunikace, která spojovala město s tímto letištěm. V roce 1990 došlo k osamostatnění obce.