Na základní pohlednici obce


O znaku obce Radošovice

Zvětšit?
Ve znaku je znázorněna modrá lilie. Modrá lilie je podle heraldiky znakem svaté pany Marie, které je zasvěcena kaple v Radošovicích. Dalším symbolem je bílý kohout, kterého měl ve znaku šlechtický rod Kořenských, který založil přidruženou obec Tupesy. Posledním symbolem je rožmberská růže, symbolizující šlechtický rod Rožmberků, kteří v minulosti spravovali velkou část Jižních Čech. Zelená barva potom symbolizuje zemědělský původ a charakter obcí a modrá barva je symbolem rybníka Dehtář, který bezprostředně s naším katastrem sousedí. Oblouky pak znázorňují naše dvě obce, tzn. Radošovice a Tupesy.