Přehledy a statistiky Dle původuABC

Obyvatelstvo • Rozloha • Výška • Poloha • Stáří • PSČ • Osady • Symboly • Názvy • Souhrn


Původ názvů osad

Podle stromů
Březí břízy
Bukovec buky
Černý Dub dub
Dubné duby
Habří habry
Křenovice snad podle divokého křenu
Lipí lípy
Záboří za borem, tj. borovým lesem

Dle živé přírody
Včelná jméno naznačuje osadu, kde se pěstovaly včely; dle jiné verze však název vznikl překladem německého Bienendorf (Včelí ves), který vznikl špatným přepisem slova Binnendorf, tedy původně "Mezives"
Žabovřesky podle vřískání žab

Podle prvních osadníků
Boršov n/Vlt. Borešův dvůr, na břehu Vltavy
Branišov Branišův Dvůr
Čakov Čákův dvůr
Čakovec malý Čakov, viz Čakov
Dobčice osada lidí Dobešových
Holašovice osada lidí Holašových
Jankov Jankův dvůr
Jaronice osada lidí Jaroňových
Kosov Kosův dvůr
Krasejovka osada lidí Krasějových
Kroclov původně Krotilův dvůr, Krotilov
Kvítkovice osada lidí Kvítkových
Lipanovice osada lidí Lipanových
Milíkovice osada lidí Milíkových
Opalice osada lidí Opálových
Radostice osada lidí Radostových
Radošovice osada lidí Radošových
Rančice osada Lidí Rankových
Slavče Slávkův dvůr
Strýčice osada lidí Strýcových
Třebín Třebův dvůr
Tupesy není zcela jasné
Vrábče Vrábkova ves

Podle typičnosti
Holubovská Bašta osada vznikla u domku baštýře Holuba; "bašta" je věžovitý domek baštýře - rybničního hajného
Kamenný Újezd jméno "Kamenný" dostal dle kamenného kostela, tehdejší význačnosti
Hradce snad dle nějakého starého hradce, tj. hradiště či tvrze

Podle způsobu založení
(Kamenný) Újezd "Újezd" je přidělené území, které bylo panstvem vytýčeno "objetím" na koních. Kolik za den "ujeli", tak velký byl nový velkostatek

Podle lidské činnosti
Dehtáře ve vsi dehtáři pálili dehet
Koroseky osada rodiny "korosěků", tj. lidí osekávajících kůru

Podle terénu a umístění
Břehov staročeské "břěh" znamenalo "vrch", "svah půdy" (na břehu Břehov není)
Homole homolovité lesnaté kopce
Jamné od slova "jáma", proláklina
Kaliště u Lipí původně snad "Skaliště", tj. kamenité pole s vystupujícími skalami
Nové Homole viz Homole
Planá ze slova "pláň", rovina
Plavnice tj. příslušející k blízkému Plavu; dle jiné verze byla osada pojmenována podle potůčku, který v ní vyvěrá a vlévá se v Plavě do Malše
Poříčí podél řeky Vltavy
Zahorčice za horou či kopcem
Závraty "za vraty", pravděpodobně v terénním významu; snad brána do Blanského lesa