Zakladatelská smlouva

zájmového sdružení obcí "Blanský les - podhůří"

 

 

 1. Obec BORŠOV NAD VLTAVOU, zastoupená starostou Františkem Čerklem, obyvatel 919

 2. 2. Obec BŘEHOV, zastoupená starostou Josefem Koupalem, obyvatel 101

 3. 3. Obec ČAKOV, zastoupená starostou Ladislavem Prenerem, obyvatel 195

 4. 4. Obec DUBNÉ, zastoupená starostou Josefem Traplem, obyvatel 1052

 5. 5. Obec HABŘÍ, zastoupená starostou Antonínem Prollem, obyvatel 85

 6. 6. Obec HOMOLE, zastoupená starostkou Marií Štěpánkovou, obyvatel 772

 7. 7. Obec HRADCE, zastoupená starostkou Marií Brenkusovou, obyvatel 36

 8. 8. Obec JANKOV, zastoupená starostou Zdeňkem Bürgerem, obyvatel 340

 9. 9. Obec KAMENNÝ ÚJEZD, zastoupená starostou Františkem Ondřichem, obyvatel 1796

 10. 10. Obec LIPÍ, zastoupená starostou Josefem Šturmou, obyvatel 480

 11. 11. Obec PLANÁ, zastoupená starostou Stanislavem Kolaříkem, obyvatel 186

 12. 12. Obec RADOŠOVICE, zastoupená starostou Václavem Stropkem, obyvatel 149

 13. 13. Obec STRÝČICE, zastoupená starostou Janem Mottlem, obyvatel 49

 14. 14. Obec VČELNÁ, zastoupená starostou Pavlem Rožboudem, obyvatel 1467

 15. 15. Obec VRÁBČE, zastoupená starostou Františkem Ohrazdou, obyvatel 435

 16. 16. Obec ZÁBOŘÍ, zastoupená starostou ing. Josefem Honsou, obyvatel 281

 17. 17. Obec ZÁVRATY, zastoupená starostou Václavem Štíchou, obyvatel 17

 18. 18. Obec ŽABOVŘESKY, zastoupená starostkou Jaroslavou Koupalovou, obyvatel 376

 

uzavřely tuto zakladatelskou smlouvu zájmového sdružení obcí "Blanský les - podhůří".


I.

Účastníci této zakladatelské smlouvy se dohodli na založení zájmového sdružení obcí s názvem "Blanský les - podhůří" se sídlem ve Včelné, Husova 212, PSČ 373 82, podle ustanovení § 20 f a násl. občanského zákoníku a podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. n), p) a r) a ustanovení § 20 a  násl. zák. č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

II.

Sdružení vzniká jako zájmové sdružení jihočeských obcí s převahou venkovských sídel, vzájemně si blízkých geografickou polohou, přírodním prostředím, kulturně historickými tradicemi a demografickým složením.

 

III.

Předmětem činnosti sdružení v oblastech upravených v § 14 písm. n), p) a r) zák. č. 367/1990 Sb., v platném znění, je:

 • Tvorba systému individuálních programů z oblasti cestovního ruchu, vzdělávání a kultury se svébytnou identitou čerpající z tradice i současného života obcí v mikroregionu.
 • Vytváření motivujícího prostředí pro subjekty z řad podnikatelů, obyvatel, občanských spolků a sdružení formou jejich konkrétního zapojování do systému turistické a obchodní nabídky.
 • Provoz profesionálního servisního dispečinku s využitím cestovního ruchu.
 • Zajišťovat vícezdrojové financování společných i individuálních záměrů, poskytovat členům sdružení aktuální informace o nových programech.
 • Zajišťovat pro obce sdružení koordinační, propagační a ediční činnosti, pořádání kulturních akcí, odborných školení a seminářů, spolupráci s odbornými a zájmovými institucemi, asociacemi, svazy, sdruženími a podniky.

IV.

Orgány sdružení jsou:

a) shromáždění starostů

b) předseda sdružení

c) místopředseda sdružení

d) rada

e) sekretář,

přičemž shromáždění starostů je nejvyšším orgánem sdružení a předseda je statutárním zástupcem sdružení.

Prvním předsedou sdružení byl zvolen pan Pavel Rožboud, starosta obce Včelná.

Prvním místopředsedou sdružení byl zvolen pan Zdeněk Bürger, starosta obce Jankov

Dalšími členy rady byli zvoleni: pan František Ondřich, starosta obce Kamenný Újezd

paní Marie Štěpánková, starostka obce Homole

paní Jaroslava Koupalová, starostka obce Žabovřesky.

 

V.

Návrh na zápis sdružení do registru sdružení vedeného u Okresního úřadu v Českých Budějovicích předá zmocněnec, kterým je předseda sdružení pan Pavel Rožboud.

 

VI.

Účast jednotlivých obcí v tomto sdružení byla schválena na schůzích obecních zastupitelstev takto:

Obec BORŠOV NAD VLTAVOU dne 12.1.2000

Obec BŘEHOV dne 21.1.2000

Obec ČAKOV dne 20.1.2000

Obec DUBNÉ dne 29.2.2000

Obec HABŘÍ dne 9.2.2000

Obec HOMOLE dne 26.1.2000

Obec HRADCE dne 19.2.2000

Obec JANKOV dne 29.12.1999

Obec KAMENNÝ ÚJEZD dne 19.1.2000

Obec LIPÍ dne 31.1.2000

Obec PLANÁ dne 12.1.2000

Obec RADOŠOVICE dne 21.1.2000

Obec STRÝČICE dne 17.1.2000

Obec VČELNÁ dne 6.3.2000

Obec VRÁBČE dne 2.2.2000

Obec ZÁBOŘÍ dne 4.2.2000

Obec ZÁVRATY dne 14.2.2000

Obec ŽABOVŘESKY dne 11.1.2000

 

 

V Kamenném Újezdě dne 6.4.2000

Ověřené podpisy starostů obcíWebdesign: NEBE s.r.o.       Copyright: © Blanský les - podhůří