Jak vznikaly tyto stránky

OBSAH

 1. Základ stránek
 2. Další moduly svépomocí
 3. Časová náročnost
 4. Mapování cest a měření vzdáleností
 5. Fotografování
 6. Postrach na cestách
 7. Úpravy fotografií
 8. Nahrávání a úpravy zvuků
 9. Mapový modul
 10. Používané programy
 11. Turistický modul
 12. Duchovní rozměr


Základ stránek - na zakázku
Původní podoba webu - zvětšit? Základní jádro statických HTML stránek s moduly Ze života u nás, O mikroregionu a Svazek obcí, jakož i PHP Kalendář akcí vyhotovila společnost NEBE s.r.o. na zakázku za 42 tis. Kč v roce 2002.


Další moduly - svépomocí
Moduly Přehledy, Služby, Fotogalerie, Zvuky, Odkazy, Mapy a Turistika, včetně přeprogramování PHP Kalendáře akcí byly zhotoveny svépomocí a s minimálními finančními náklady v roce 2004-2005. Použit je skriptovací jazyk javaScript, plně funkční v Internet Exploreru verze 5 a vyšší, stránky jsou však odzkoušeny i pro rozšířený prohlížeč FireFox.


Časová náročnost
O co byly stránky na pořízení levnější (zaplatit bylo třeba pouze grafickou úpravu titulní stránky, výrobu několika drobných grafických prvků, pro mapový modul kreslenou mapku a licenci za použití digitální mapy, celkem 14 tis. Kč; letecké snímky zdarma poskytl krajský úřad), o to jim bylo třeba věnovat více času - popravdě stovky hodin.
Ty byly stráveny ježděním, fotografováním, nahráváním, sháněním informací, vymýšlením budoucí funkčnosti stránek, programováním, učením se programování (ano, vše za běhu), úpravou fotografií, zvuků, psaním komentářů k nim a tvorbou HTML souborů, v nichž se texty, fotografie a zvuky na internetu představí.


Mapování cest a měření vzdáleností
Nejdříve jsme ve dvou dnech za pomoci dvou starostů mikroregionu projeli všechny průjezdné silničky a změřili pro budoucí Turistický modul s přesností na 100 metrů jejich vzdálenosti. Modré redakční auto, které uvidíte i na několika fotografiích, najelo v souvislosti s tvorbou stránek celkem asi 1200 km.


Fotografování
Poté autor využil pět bezoblačných víkendových dní v červenci 2004, strávil je od rána do večera na cestách a nafotografoval digitálním fotoaparátem na 1000 zajímavých záběrů cest, osad, kapliček, křížů, zvoniček, kostelů i zvířeny. Přitom na diktafon v autě nahrával poznámky o tom, která fotografie je odkud, aby se umožnila pozdější identifikace a roztřídění.


Postrach na cestách
Krajina v zaměřovači - zvětšit? Ono fotografovat zajímavé záběry z cest není tak snadné. Jedete autem a při tom hledáte vhodný záběr - nejen vpředu, ale i zpětně v zrcátku za sebou. Najdete-li záběr v zrcátku, musíte se posléze otočit a jet zpátky. Padne-li vám nějaký výhled konečně do oka, šlápnete na brzdu a u krajnice s výstražnými světly zastavíte. Vyskočíte s fotoaparátem na silnici a zjistíte, že máte blatník auta v záběru. Skočíte do auta a couvnete. Vyskočíte z auta, hledáte přesné místo a ... pozor, jede auto! Uskočíte, necháte jej přejet, znovu zaujmete místo uprostřed silnice a (pokud nezajde slunce) smáčknete spoušť. Pro použití se nakonec snímek ořízne na čtverec, tedy je třeba fotografovat s tímto na paměti. Jeden snímek je tedy hotový. Ještě zaznamenat jeho číslo na diktafon s poznámkou, že je to mezi osadou tou a onou a je to tam moc hezké. A skočit do auta a pokračovat dále. Nejste-li dobrý řidič ani fotograf, jako já, cítíte se po celodenním ježdění, parkování, rozjíždění a běhání jako po vydatném tělocviku. Aparát i auto byly naštěstí obdivuhodně spolehlivé.


Úpravy fotografií
Z celkového počtu fotografií jich nakonec bylo použito několik set, a všechny prošly procesem třídění, pojmenování, manuálního ořezu (na čtverec, jak je na stránkách typické), světlosti a hromadným zmenšením do náhledové a detailní velikosti, zaostřením a komprimací do formátu JPG. Výjimečně bylo třeba odretušovat dráty elektrického vedení či olejové skvrny na silnici.
Zvláště povedené fotografie vytvořily společně s textovými poznámkami autora a hudebním podbarvením sekci Fotogalerie.


Nahrávání a úpravy zvuků
Zcela zvláštní kapitolou bylo nahrávání zvuků na digitální přenosný MP3 přehrávač. Jako předzesilovač mikrofonu byl používán kazetový diktafon. V tolik a tolik hodin být u toho kostela či zvoničky a přát si, aby se na chvíli utišil vítr a hukot travních sekaček. K nahrání zvuků varhan jsme navštívili několik mší. Poté v počítači převod zvuků do formátu WAV, zkrácení, úpravy a opět převod do formátu MP3, a to v několika kvalitách, z nichž se pak vybere co nejmenší soubor s ještě dobrou kvalitou zvuku, aby bylo přehrávání na internetu pohodlné i při pomalém připojení.


Mapový modul
Zkouška přesnosti map - zvětšit? Jak sesadit mapový modul tak, aby na sebe přesně seděly 4 vrstvy map s celkovým zvětšením 36-krát a s celkovým počtem na 1900 mapových dílů?
Letecké snímky byly dodány v 50 obdélnících o rozměrech 5000×4000 bodů, celkem na 3,5 gigabajtů dat. My je však potřebujeme všechny barevně i jinak upravit, konvertovat formát, doplnit názvy osad, zmenšit do dvou různých velikostí v přesném poměru a přestříhat a přeskládat na obdélníky o zcela jiné velikosti, přičemž ty původní nelze předtím spojit do souvislého obrázku, neboť i naše soudobá výpočetní technika dokázala pracovat tak tak s jedním dodaným dílkem. Neřešitelný úkol? Nakonec byl vyřešen a skrze množství skic, výpočtů a mustrů se autor prokousal až k cíli. Mapový modul nakonec funguje a je díky použité technologii spustitelný nejen z internetu, ale i z CD či jiného média, které pojme jeho 150 MB dat.


Používané programy
Dlužno dodat, že nepostradatelným pomocníkem při práci s obrázky byl program Paint Shop Pro (licence ve vlastnictví autora) a využíván byl i volně šiřitelný Irfan View (hromadné zpracování fotografií).
Jako HTML editor se osvědčuje HomeSite, opět s platnou licencí autora. Jako zvukový editor postačovalo Creative WaveStudio zakoupené se zvukovou kartou. Nezapomeňme také podotknout, že pomocné texty píšeme v řádně licencovaném Wordu.


Turistický modul
I Mapový modul má naprogramovaných několik užitečných nadstandarních funkcí, ale modul Turistický představuje zcela originální programové řešení. Vše použitelné opět nejen z internetu, ale i bez připojení.
Vyhledavač tras funguje na základě databáze 51 osad, 216 turistických objektů, 160 úseků cest a především 1466 různých tras vedoucích z jedné osady do druhé, které byly všechny naplněny ručně dle vlastních zkušeností s cestováním v mikroregionu. Z těchto základních tras dokáže Turistický modul vykouzlit tisíce dalších odvozených spojení (okružní jízdy, cesta přes jinou osadu apod.).
Další časově náročnou prací bylo vytvořit každému turistickému objektu v mapě (kostel, kaple, kaplička, zvonička, úsek cesty, koupaliště atp.) jeho vlastní obrazovou a textovou "pohlednici". Dále bylo třeba naplnit textové databáze s popisky všech osad a cest, aby z nich bylo možno tisknout itinerář vyhledané trasy s užitečnými poznámkami.
Jinde neviděnou zajímavostí je možnost virtuálních projížděk krajem.


Duchovní rozměr
Autor by patrně těmto stránkám nevěnoval čas ani úsilí, pokud by nebylo možno do nich vdechnout něco duchovního poselství a náboje. Původní záměr umožnit na stránkách virtuální prohlídky všech kostelů a kaplí se sice nepodařilo naplnit vzhledem k (zdá se, že oprávněným) obavám správců církevního majetku z následných krádeží uveřejněných děl, přesto turistický modul slouží jako fotografický inventář všech náboženských staveb, ač záběry interiérů jsou omezeny. Vezměte tedy zavděk alespoň fotografickým nahlédnutím přese sklo či mříže do menších kaplí a kapliček, kde je riziko vloupání malé či žádné - jako u zašlých obrázků ověnčených pavučinami, pověšených na oprýskané omítce božích muk podél cesty. Já jsem však cítil dotek ducha i za všemi pavučinami a nakonec dospěl k názoru, že je lépe míti za posvátnou věc více obyčejnou, nežli se strachovat o její ukradení.
K duchovnímu oblažení přispívají doufám i zaznamenané zvuky zvonů a varhan, hudbou podbarvený seriál Stopy ducha ve fotogalerii a seriál dřevořezeb křížových cest v Živých řemeslech, kde se za vznešených zvuků Ave Maria můžeme obrazem i textem seznámit s duchovním významem skrývajícím se za motivem kříže, božích muk a křížové cesty, s nímž se tak často v našich obcích setkáváme.
A seriál Živá příroda nás nakonec snad nenásilným způsobem přivede i k zamyšlení nad principem neubližování živým tvorům.

|Zpět nahoru|


 Autor: František Mareš