Po stopách koněspřežky

Nejstarší železnice na evropské pevnině, koněspřežní železnice České Budějovice - Linec, byla vystavěná v letech 1825 - 1832. Způsobem výstavby, novými konstrukčními principy, organizací práce a intenzitou provozu se stala přímou předchůdkyní moderních železnic. Navázala na dávné obchodní stezky vedoucí z jižních oblastí. Nejdůležitější přepravovanou komoditou byla hornorakouská sůl, prakticky od počátku byla provozována také osobní přeprava. 

Projekt železnice Františka Josefa Gerstnera (1756 - 1832) vznikl v hrubých rysech již v 1. desetiletí 19. století jako varianta k plánovanému vodnímu kanálu mezi Vltavou a Dunajem. Realizace projektu byla po více než dvaceti letech svěřena Gerstnerovu synovi Františku Antonínovi (1796 - 1840). Přeprava byla zahájena v úseku České Budějovice - Kerschbaum 1828, o čtyři roky později pak v celé délce trati mezi Českými Budějovicemi a Lincem. V letech 1834 až 1836 se trať prodloužila do Gmundenu. 

Přestože první pokusy využít parní lokomotivu v 50. letech skončily neúspěšně, 18. srpna 1868 slavnostně začala přestavba železnice na parní provoz. Trasu koněspřežky na českém území bylo možné až na menší úpravy použít i pro lokomotivní dráhu. 

Historickým datem zanikající koněspřežky se stal 15. prosinec 1870, kdy v úseku Urfahr - Lest, vyjel poslední vlak tažený koňmi. K 20. prosinci 1873 již byla zahájena přeprava na lokomotivní dráze České Budějovice - Linec. 

Koněspřežka (úsek Včelná - Velešín)
1. Strážní domek Včelná
Strážní domek stojí asi 300 m vlevo od železničního přejezdu ve směru od Českých Budějovic. Spolu s ostatními strážními domky na české straně byl vystavěn v rozmezí let 1826 až 1828. Vzhled původního objektu je zcela změněn.
2. Strážní domek Kamenný Újezd-Důl
Domek je situován přibližně 200 m vlevo za železničním přejezdem u železniční zastávky Kamenný Újezd-Důl ve směru od Českých Budějovic. Ke strážnímu domku se celkem pohodlně dojede i automobilem po cestě, která vede podél železniční tratě. Objekt vznikl ve druhé polovině 20. let 19. století. V průběhu let částečnou přestavbou přibyl přístavek s pultovou střechou a byla vyměněna okna. Zachovala se střecha se čtvrtvalbou. Na severní straně směrem k trati je stále dobře patrný původní dveřní otvor.
3. Násep s propustkem
Násep s polozasypaným propustkem je možné spatřit po pravé straně železnice km 107,26 - 107,06 ve směru od Českých Budějovic. Tady překračuje stávající železnici a na druhé straně pokračuje pěkným zářezem až na km 106,94. Je hůře přístupný, prakticky jen pro pěší, buď podél trati nebo po cestě z Kamenného Újezda (část Na Pláni).
Násep není příliš čitelný, ale klenutý propustek dává jasnou představu, jak asi vypadaly podobné stavby koněspřežní železnice. Komu se nechce trmácet moc daleko, toho ještě lepší čeká v areálu nádraží Kamenný Újezd.
4. Násep s klenutým mostkem
V areálu železniční stanice Kamenný Újezd, mezi km 105,4 a 105,0 se vlevo od stávající železnice zachoval násep s klenutým mostkem, který dosahuje výšky až 4,3 m, šířky 3,8 m. Mostek má z obou stran šikmá kamenná křídla. Byl vystavěn v rozmezí let 1828-9. K železniční stanici se dá bez problémů zajet i automobilem, pak je ovšem zapotřebí přejít přes koleje na druhou stranu.
5. Strážní domek za Štilcem
Celkem pěkně zachovaný strážní domek je k vidění hned vpravo za železničním přejezdem za rybníkem a autokempem Štilec, asi 150 m od silnice E 55. Také tato budova byla částečně přestavěna, přibyla garáž a veranda, došlo k výměně oken. Zachovalá je původní střecha a oválný štítový otvor. Domek je dobře přístupný i automobilem, parkovat lze vedle silnice.
6. Strážní domek Chlumec
Další ze strážních domků, které potkal podobný osud. Po ukončení provozu koněspřežní železnice se dostal do osobního vlastnictví a byl přestavěn. Stojí v lese poblíž chatové oblasti v těsné blízkosti železnice, vlevo ve směru od Č. Budějovic na km 102,0. Je přístupný pěšky i na kole po lesní cestě.
7. Přepřahací stanice, zářez
Objekt přepřahací stanice č.p. 8 leží v těsném sousedství křižovatky silnice E 55 a silnice Římov-Č. Krumlov. Ve směru od Českých Budějovic byl první přepřahací stanicí bývalý zájezdní hostinec v Holkově (dříve hostinec Weselka). O hostinci existují historické zprávy již ze 17. století. Z hlediska provozu železnice nebyl tento objekt ideální. Stáje neměly požadovanou kapacitu, nebyla zde ani kovárna. V roce 2001 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce celého objektu, kde má vzniknout expozice formanské dopravy, formanská hospoda s možností ubytování a dalšími možnostmi využití volného času.
8. Stáje
Budova stájí nese č.p. 20. Byla vystavěna přímo naproti objektu zájezdního hostince, jehož původní stáje měly malou kapacitu. Do nových stájí se bez problémů vešlo přibližně 40 koní. Na levé straně mezinárodní silnice ve směru od Č. Budějovic je patrný zářez, který vede směrem k bývalé kočárovně č.p. 18 (Penzion U koňské dráhy).
9. Kočárovna
Objekt tzv. kočárovny, dnes Penzion U koňské dráhy, vznikl z původního strážního domku, který se nacházel u křižovatky silnice a železnice. S největší pravděpodobností byl ještě za provozu koněspřežní železnice rozšířen o kovárnu, která jinak ve zdejší stanici scházela. Objekt je celý přestavěný, z původní stavby nezbylo nic. Disponuje však velkým parkovištěm. Na tomto místě trať opět překonávala silnici, na pravé straně je násep s klenutým mostem.
10. Násep s mostkem
Kamenný most má výšku 5,3 m, šířku 3,73 m. Tento klenutý kamenný most byl zrekonstruován v roce 1977. Zároveň na něm byl znovu vybudován železniční svršek (původní dřevěné koleje pobité železnými pásy). Podle některých autorů bývá považován za nejstarší železniční most na evropské pevnině. Násep posléze přechází v zářez, který vede až k železniční zastávce Velešín na km 96,908 s.ž.
 
 

Webdesign: NEBE s.r.o.        Copyright: © Blanský les - podhůří