Školní muzeum ve Strýčicích
Klepnutím zvětšíte...
Jubilejní škola ve Strýčicích
Klepnutím zvětšíte...
Expozice selských dovedností
Klepnutím zvětšíte...
Výuka dějepisu mezi exponáty
Klepnutím zvětšíte...
V popředí zařízení na stáčení piva do lahví
Klepnutím zvětšíte...
Detail z dobové zemědělské publikace
K obrazu Strýčic neodmyslitelně patří kolo čapího hnízda na věži starobylého kostela sv. Petra a Pavla stejně jako funkční Reitingerův mlýn u potoka kousek od rybníka Dehtáře. Zároveň však v malé vesnici mají vedle fotbalového hřiště největší školu široko daleko, kam svého času docházely děti i z 30 obcí najednou. 

Strýčice spolu s okolními vesnicemi byly od konce 13. století až do poloviny 19. století součástí pozemkových držav vyšebrodského kláštera. Kolonizací ze sousedních zemí zde vznikl uvnitř souvislého českého osídlení ohraničený německý jazykový ostrůvek, zvaný netolický. Česká škola tu spolu s německou proto začala působit až koncem 19. století z iniciativy Matice školské a Národní jednoty pošumavské.

Základní kámen stávající mohutné budovy Jubilejní školy byl položen u příležitosti svatováclavského milénia 28. října 1929. O tři roky později byl slavnostně zahájen provoz v objektu s dodnes udivujícím prostorovým a technickým vybavením, kde vedle velké tělocvičny a kuchyně s jídelnou nechyběly ani školní rozhlas nebo promítačka. 

Dlouholeté soužití Němců a Čechů dramaticky ukončily válečné události, které do oblasti přivedly nové osídlence. Časy se změnily, škola však zůstala. 

Na místě původního skladu uhlí v suterénu školní budovy bylo v roce 1986 otevřeno unikátní muzeum dědictví našich předků. Vytvořily si jej z podnětu ředitelky školy Věry Trajerové samy děti. S větším či menším nadšením rodičů a prarodičů shromáždily sbírkové předměty značné národopisné hodnoty. Svou oběť si vyžádaly "restituce" z počátku 90. let (žádané zpět byly prý hlavně kolovraty), přesto je pro výuku a návštěvníky stále k prohlédnutí i vyzkoušení několik set exponátů, zčásti již pečlivě restaurovaných. Mezi exponáty převažují součásti vybavení selských domácností, zemědělské a rybářské náčiní, školní pomůcky a obrázky, ale zastoupeny jsou třeba svítilny na hasičský vůz nebo originální zařízení na stáčení piva ze sudu do lahví. 

Návštěvu expozice si je třeba předem vyžádat u pana školníka, který je nejen dobrovolným průvodcem, ale momentálně také starostou obce. Muzeum dobře slouží k výuce dějepisu 19. století, potřebám národopisného a výtvarného kroužku, pochopitelný zájem o něj projevují pořadatelé třídních srazů.
Klepnutím zvětšíte... Klepnutím zvětšíte... Klepnutím zvětšíte...
Starožitný barometr Klasické dřeváky Legitimace sociálního pojištění
Klepnutím zvětšíte... Klepnutím zvětšíte... Klepnutím zvětšíte...
Vysoké rybářské boty ze silné kůže Lopaty na obilí a sázení chleba do pece Nůžky na ovce a nástroje na sekání
Klepnutím zvětšíte... Klepnutím zvětšíte... Klepnutím zvětšíte...
Toulce z kravího rohu a kuřáček do včelína Nálezy střepů a dobová platidla Vkladní knížky
Klepnutím zvětšíte... Klepnutím zvětšíte... Klepnutím zvětšíte...
Obrazová školní pomůcka s tématem vánoc Dobový včelí úl Jan Mottl, školník strýčické školy u historické odstředivky na mléko
 
 

Webdesign: NEBE s.r.o.        Copyright: © Blanský les - podhůří